Anmälan och regler för avkommor

Så här anmäler du ditt föl till Breeders' Crown.


Inför varje betäckningssäsong anmäler hingstägare/agenter sina avelshingstar till Breeders' Crown genom att betala och registrera sig för Breeders' Crown. Endast avkommor till avelshingstar som är slutbetalda kan anmälas.

Startberättigade i Breeders' Crown är alla hästar där anmälningsavgift har erlagts. Svenskfödda hästar betalar normalt endast anmälningsavgift för 4-åringsloppen då anmälda avelshingstar bjuder svenskfödda hästar som varit på svensk språngrulla på anmälningsavgiften i 2- och 3-åringsloppen.

Svenskregistrerade hästar som inte varit på svensk språngrulla har chansen att köpa in sig i 2-,3- och 4-åringsloppen innan sista februari som tvååring.

Utländska hästar betalar en anmälningsavgift på 510 Euro, alternativt 580 USD och även där är sista anmälningsdag sista februari som tvååring.

För hästar som inte är anmälda görs det till breederscrown@travsport.se

Anmälan vid fölregistrering
Svenska hästar kan i samband med fölregistrering anmälas till Breeders' Crown.

I allmänhet är de startberättigade som 2- och 3-åringar (om moderstoet är betäckt i Sverige) och behöver då bara anmälas till 4-åringsloppen. Anmälan kan göras direkt på registreringsblanketten. Anmälningsavgiften i samband med fölregistrering är 1.200 SEK + moms.

Anmälan senare (högre avgift)
Hästar som inte anmäls i samband med fölregistrering kan anmälas senare mot en högre avgift. Sista anmälningsdag är den sista februari då hästen är två år (2.200 SEK + moms).

Om moderstoet är betäckt i utlandet
Svenskregistrerad häst vars moder betäckts utanför Sverige (finns inte registrerad på svensk språngrulla) kan anmälas till Breeders' Crown.

Dessa hästar måste anmälas som 2- och 3-åring. Avgiften för registrering är 2.000 SEK + moms. Anmälan till 4-åringsloppen kan göras under födelseåret för 1.200 SEK + moms eller senare mot en högre avgift, (2.200 SEK + moms).

 


breederscrown@travsport.se