Hingstar/Uppfödning

Sverige har en uppfödning i världsklass!

Villiam, Readly Express, Maharajah, Iceland, Scarlet Knight, Giant Diablo, Gigant Neo, Raden av stjärnor med internationell glans kan göras lång. Gemensamt för dem alla är att de är resultatet av högklassig svensk avel.

Under de senaste decennierna har Sverige befäst en position som en av världens främsta travnationer. Svenska hästar har hävdat sig väl i den internationella konkurrensen både på kontinenten och i USA.

Grunden till framgångarna lades vid införandet av riksspelet V65 på 1974-talet samt en tidig insikt om avelns betydelse för sportens kvalitet och den sportsliga kvaliténs betydelse för spelet. Därtill har en kompetent och intresserad uppfödarkår målmedvetet arbetat för att höja nivån både när det gällt avelsurval och uppfödning. Samtidigt har hingstägare vågat satsa på import av nya, spännande avelshingstar med tilltalande blodslinjer. Resultatet har blivit ett avelsframsteg som levererar den bredd av hästar som krävs för att kunna skapa en elit.

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT) arbetar för att skapa intresse för och hålla en hög kvalité i svensk travhäst-uppfödning. Föreningen arbetar också för bättre villkor för både travsporten i stort och för uppfödarna. I Sverige finns en bred uppfödarskara – från den mindre uppfödare med 1-3 ston till de riktigt stora stuterierna.
ASVT tar också tillvara travhästuppfödarnas intressen genom dotterbolaget Trottex AB som årligen genomför flera stora auktioner för unghästar. Störst är Kriterieauktionen på hösten.

Föreningen Svenska Hingsthållare arbetar aktivt för att förbättra standarden på hingsthållningen i landet och företräder hingsthållarnas intressen i olika frågor och sammanhang. Tillsammans har de båda föreningarna ett nära samarbete och har bland annat utarbetat gemensamma branschrekommendationer.